Obraz

Historia Silesia

Katowicka dzielnica Dąb, gdzie stoi dziś Silesia City Center, to najstarsza z dzielnic miasta. Jej początki sięgają aż 1299 roku. Taka data widnieje w dokumencie wystawionym przez księcia Kazimierza Bytomskiego, w którym przekazuje on Chorzów i Krasny Dąb w ręce klasztoru Bożogrobców w Miechowie.
Obraz

Pierwsza kopalnia

Miejsce to zaznacza się mocno na historycznej mapie już w XVII wieku, kiedy to w Katowicach zaczyna rozwijać się górnictwo. To właśnie na Dębie powstaje pierwsza w mieście kopalnia - „Arthur”.

Fotografia: Muzeum Historii Katowic
Obraz

Huta Cynku

Swój „renesans” dzielnica zaczyna przeżywać w XIX wieku, kiedy to w Katowicach rozwija się hutnictwo. W sąsiedztwie obecnej Silesii powstaje Huta Cynku „Friden”, założona przez Johna Baildona. Hutniczy boom spowodował wzrost zapotrzebowania na węgiel i tak oto w 1838 roku powstaje kopalnia „Waterloo”. Jej właścicielem zostaje John Baildon.

Fotografia: Muzeum Historii Katowic
Obraz

XIX - wieczna Rewolucja Przemysłowa

II połowa XIX wieku i rewolucja przemysłowa przekształcają dzielnicę Dąb w ważny ośrodek na przemysłowej mapie Śląska. Obok kopalń „Arthur” i „Waterloo”, działają już huty cynku „Agnes” i „Baildon”. Osada posiada także własną szkołę, folwarki, dwa młyny oraz… dwie karczmy.

Fotografia: Muzeum Historii Katowic
Obraz

Wielki Koncern Kopalniany

Zwrot następuje w 1907 roku. Wtedy też wydobycie rozpoczyna kopalnia „Eminencja” (niem. Eminenzgrube) - dokładnie w jej miejscu stoi dziś Silesia. Kolejne zawirowania sprawiają, że łączy się ona z kopalnią „Waterloo”. Wydobycie rusza pełną parą! W 1928 roku kopalnię w dzierżawę bierze Huta „Pokój”, kolejne zmiany właściciela sprawiają, że w 1931 roku trafia ona pod skrzydła Rudzkiego Gwarectwa Węglowego.

Fotografia: Muzeum Historii Katowic
Obraz

II Wojna Światowa

Czasy II Wojny Światowej są latami trudnymi dla kopalni „Eminencja”. Niemiecki okupant rozlokowuje na tutejszej grubie robotników przymusowych z obozu pracy na Załężu. Wyzwolenie w 1945 roku zmienia bieg wydarzeń.

Fotografia: Archiwum Państwowe w Katowicach
Obraz

Kopalnia w czasach PRL-u

Już w 1953 roku znika nazwa „Eminencja”. Od teraz na cześć premiera Czechosłowacki Klementa Gottwalda kopalnia nazywa się „Gottwald”. Rośnie wydobycie do rekordowego 2,5 miliona ton rocznie! Kolejne przemiany gospodarcze w PRL nie omijają tego miejsca. „Gottwald” połączony zostaje z kopalnią „Kleofas”. W tym „duecie” przetrwała aż do lat 90-tych, do swojej likwidacji.

Fotografia: Archiwum Państwowe w Katowicach
Obraz

Budowa Silesia City Center

Kolejny rozdział to 2004 rok, kiedy węgierski inwestor decyduje się zrewitalizować pokopalniane tereny i zbudować w tym miejscu największą galerię handlową na Śląsku - Silesia City Center. Była to pierwsza inwestycja w regionie, która zagospodarowywała teren pogórniczy. Otwarcie Silesii nastąpiło w listopadzie 2005 roku.
Obraz

Sacrum i Profanum

W tym samym roku obok Silesii otwarto pierwszą w Polsce kaplicę w sąsiedztwie galerii handlowej. Miała ona łącząc ideę sacrum i profanum, była także podziękowaniem inwestora dla mieszkańców dzielnicy Dąb.

Symbolem Silesii stał się szyb „Jerzy”, jedna z najliczniejszym budowli zachowanych po dawnej kopalni. Mająca ponad 30 metrów wieża góruje dziś zarówno nad Silesią, jak i dzielnicą Dąb.
Obraz

Silesia Dzisiaj

W 2010 roku obiekt rozbudowano, a inspiracją architektoniczną nowej części centrum były górnicze koszyki, jakimi przenoszono węgiel pod ziemią. Otwarcie powiększonego obiektu odbyło się w październiku 2011 roku w obecności… Paris Hilton. Przez lata działalności Silesia stała się centrum handlu na Śląsku, dołączyła także do grona ważnych ośrodków promujących kulturę i tradycję Śląska.

Dziś Silesia to ponad 300 sklepów znajdujących się na powierzchni 86 tys. m kw. Rocznie centrum odwiedza 14 milionów osób z całej Polski.